Tisk

Školní družina naší školy

 

Součástí základní školy Masarykovy sady je školní družina, kterou mohou navštěvovat děti od první až do páté třídy.

Školní družina sídlí ve starším vilovém objektu mimo školní budovu, od níž jí dělí park. Pro svou činnost zde družina využívá čtyři třídy,školní klub, školní kuchyňku a keramickou dílnu. V hlavní budově základní školy mají děti z družiny k dispozici také počítačovou učebnu s internetem, knihovnu, hudebnu. Pohybovým aktivitám se děti mohou věnovat v tělocvičně, v prostorné zahradě mateřské školy a na školním hřišti vedle budovy školní jídelny.Zahrada je vybavena průlezkami, skluzavkami, pískovišti a dalšími atrakcemi.

Školní družina je otevřena vždy ráno od 6:00 do 7:40 a odpoledne od 11:50 do 17:00.

Vedoucí školní družiny

  • Lenka Martinková

Vychovatelky

  • Ivana Szabóová
  • Dagmar Niemczyková
  • Marta Pindorová

Stravovaní dětí probíhá ve školní výdejně, která se nachází v areálu hlavní budovy školy.

Programem školní družiny je výchova a zájmové vzdělávání dětí, které probíhá jednak formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, jednak také formou odpočinku, relaxace, výchovnou hrou, individuální činností či motivačními projekty.