Tisk

 

Comenius - Z pohádky do pohádky

Díky projektu Comenius – partnerství škol vzniká nová, krásná knížka pohádek pěti evropských zemí Turecka, Španělska, Polska, Maďarska a České republiky.
Žáci všech partnerských škol překládají svoje národní pohádky do anglického jazyka a z anglického jazyka do mateřského jazyka pohádky svých přátel.

Součástí projektu je:

 • dramatizace pohádek
 • výtvarné ztvárnění
 • obohacení žáků o kulturu a tradice jiných zemí

 

Česká republika zpracovává pohádky:

 • O veliké řepě (1. - 2. třídy)
 • O červené karkulce (3. - 5. třídy)
 • Popelka (6. - 9. třídy)

 

Harmonogram projektu

 • Výměnný pobyt žáků v Polsku – učitelé a žáci: 17. – 19. 5. 2011
 • Projektové setkání v Turecku – učitelé: 23. – 29. 5. 2011
 • Projektové setkání v České republice – učitelé a žáci z Maďarska, Polska a Turecka: 3. - 7. 10. 2011
 • Projektové setkání ve Španělsku – učitelé: 16. – 20. 4. 2012
 • Projektové setkání v Polsku – učitelé a žáci: 4. – 8. 6. 2012
 • Závěrečné vyhodnocení a akademie projektu – KaSS Střelnice: 5. 6. 2012

 

Webové stránky věnované projektu.