Co je nového ve škole, školkách i družině?

Výpis aktuálních článků:První jarní den

 

Je už téměř tradicí, že naši prvňáčci a druháci v rámci projektového dne vítají každoročně jaro společně.

Ve čtvrtek 21. března se ve třídách pilně pracovalo; letos děti vyráběly věnečky, jarní berušková mávátka, sely ředkvičku a jarní osení… Některým dětem se podařilo sladit trička pěkně jarně do zelena.

Mezitím si povídaly o tom, jak to vypadá v přírodě, co se mění a jak, dokonce měly štěstí  a zaslechly z parku zpěv a cvrlikání prvních ptáčků. Každá třída už má také v repertoáru nějakou tu jarní písničku a společně všichni natrénovali říkanku na odhánění Zimy.

Na odhánění se vždy ti nejmenší těší nejvíc  - mají dovoleno (i přikázáno) dělat co největší rámus, aby Zimu opravdu vyhnali, však se na to opět vybavili vařečkami a řehtačkami.

Morana, symbol  Zimy, čekala před budovou družiny, odkud ji pak průvod veselých dětí vyprovázel k řece Olze. Tam byla (opět za velikého křiku) Morana vhozena do proudu. Celý den končil procházkou kolem řeky, kdy děti  bedlivě sledovaly,  jestli Morana pěkně pluje pryč z našeho města.

Jaro konečně začalo!

 
PDF Tisk Email

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol ve městě Český Těšín

 

Město Český Těšín se dlouhodobě řadí mezi města se zhoršenou kvalitou ovzduší, která má za následek nárůst respiračních onemocnění. Mezi nejrizikovější skupiny patří senioři a rovněž děti předškolního a školního věku.

 

Snahou škol je zmírnit negativní vliv ovzduší na zdraví dětí formou výjezdů do oblastí s příznivou kvalitou ovzduší, zejména v období topné sezóny.

 

Město Český Těšín, prostřednictvím odboru školství a kultury, oslovilo základní školy na svém území s nabídkou předložení žádosti o dotaci na ozdravné pobyty, které budou dílčí částí kryty z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zájem projevily 2 základní školy a to Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín, příspěvková organizace a Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace.

 

Žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla podána v listopadu 2018. Poskytnutí dotace schválí zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 13. března 2019.

 

V rámci projektu proběhne, prostřednictvím odboru školství a kultury, celkem 5 turnusů ozdravných pobytů vždy v období topné sezóny:

- Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace – dva turnusy v dubnu 2019 (80 dětí) a dva turnusy na přelomu března a dubna 2020 (80 dětí),

- Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín, příspěvková organizace – jeden turnus v dubnu 2020 (50 dětí).

 

Celkem se zúčastní 210 dětí a doprovod z řad pedagogů a zaměstnanců škol.

 

Zpracovala:    Jana Černilová, referent školství a kultury

Lenka Tomková, projektový manažer

 

 

 

Název projektu:

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol ve městě Český Těšín

 

Termín pobytu:

1. 4. 2019 – 12. 4. 2019

 

Místo pobytu:

Hotel Karlov, Karlov pod Pradědem 67, Malá Morávka

 

Název dotačního programu Moravskoslezského kraje:

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (ŽPZ/05/2018)

 

 

 

Název projektu:

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol ve městě Český Těšín

 

Termín pobytu:

1. 4. 2019 – 12. 4. 2019

 

Místo pobytu:

Penzion Radost, s. r. o ., areál RS Paskov, Morávka 322, Morávka

 

Název dotačního programu Moravskoslezského kraje:

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (ŽPZ/05/2018)

  
PDF Tisk Email

UKLIDILI JSME ČESKO !

Dne 7.dubna 2018 se žáci Základní školy Kontešinec z Českého Těšína zúčastnili akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018. Jedná se o dobrovolnou akci, jejíž cílem je uklidit černé skládky a vše, co do přírody nepatří. Žáci, kterým není jedno, jak to vypadá v jejich okolí a není jim lhostejné, že je v přírodě odhozena spousta odpadů, se rozděleni do dvou skupin vydali z Raškovic a z Komorní Lhotky na Malou Prašivou. Cestou sbírali veškerý odpad, který přírodu znečišťuje, a v plastových pytlích jej vynesli k turistické chatě Prašivá, odkud byl svoz tohoto odpadu zajištěn.

Žáci se seznámili s důležitostí enviromentální výchovy a nutností udržovat přírodu čistou a bez odpadků. Pochopili, jak nebezpečné můžou být černé skládky nejen pro zvířata a rostliny, ale i pro člověka samotného, např. při znečištění půdy a vody chemikáliemi. Odměnou všem zúčastněným byl dobrý pocit z odvedené práce, krásná příroda (navíc zas o něco čistší :-)), čas strávený ve skvělém kolektivu a navíc poděkování chatařů v podobě připravených klobás k opékání.

Velké díky patří všem žákům, kteří se  účastnili této úklidové akce ve svém volnu a zhostili se jí na 100%. Děkujeme.

 

 
PDF Tisk Email

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

 

Dne 7. 4. 2018 se žáci Základní školy Kontešinec z Českého Těšína zúčastní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018. Vyrážet budou v 9:35 ze tří míst. Půjdou po červené, žluté a modré turistické značce a jejich cílem bude chata Prašivá. Cestou uklidí vše, co do přírody nepatří. Jako poděkování za jejich práci zajistili chataři odvoz odpadků a připraví opékání párků, čaj a překvapení.

Mgr. Jakub Mikeska

 

 

Návštěva dětí z mateřské školy v patronátní třídě 5.A

Dne 25.10.2017 naši třídu navštívili naši noví malí kamarádi z mateřské školky na Dukelské ulici. Společně jsme si zacvičili, zazpívali a vyrobili obrázek s deštníkem. Setkání bylo velmi příjemné a pro obě strany velice užitečné. Školáci měli možnost společně pracovat s malými předškoláky a zjistili, že věci, které jsou pro ně jednoduché, daly malým předškolákům pořádně zabrat.

 

Přišli k nám kluci a holky z mateřské školky.

Líbilo se jim, že zpívali jsme písničky

a potom vyráběli i deštníčky.

Byly tam čtverečky, kolečka i hvězdičky,

všichni za to dostali veliké jedničky.

Potom jsme dostali bonbony, ze kterých jsme snědli i obaly.

Všichni jsme se s dětmi snažili a společně si společné hodinky užili.

Petr, David, Honza (společná práce žáků)

 

 

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 1 z 33

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300