Informace k provozu školy do konce roku 2020


Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 ​usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve škole.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy stanovilo 21. a  22. prosince ​2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - tyto dny tedy nebude probíhat ani distanční vzdělávání.

Podle dosavadních informací bude výuka od 4. ledna 2021 probíhat stávajícím způsobem - 1. stupeň a 9. ročník ZŠ prezenční způsob výuky, 6. - 8. ročníky pak budou mít rotační způsob výuky. V týdnu od 4. ledna mají prezenční výuku 6.B, 7.B, 8.B. Třídy 6.A, 7.A, 8.A pak distanční výuku.Mgr. Marcel Žebrok
ředitel školy


 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300