Recitační soutěž pro 1. stupeň

Blíží se březen – MĚSÍC KNIHY. Na naší škole při této příležitosti každoročně probíhá soutěž v recitaci pro nadané žáky 2. - 5. tříd.

Tato soutěž se už tradičně koná v kavárně a čítárně AVION a kromě soutěžících se jí účastní slavnostně naladěné obecenstvo, které tvoří rodiče i prarodiče malých recitátorů.

Děti si připravily pod vedením svých učitelek básně nebo úryvky z prózy. Kvalitní výkony malých recitátorů umocnila pěkná atmosféra zdejší kavárny a čítárny.

Soutěž se uskutečnila 11. 2. 2020 ve 2 kategoriích.

Z 1. kategorie (2. - 3. třídy) do městského kola postoupily žákyně: Lucie Kufová – 2. A a Zuzana Jaworská – 3. B.

Z 2. kategorie (4. - 5. třídy) do městského kola postoupily žákyně: Dorota Stánková – 4. A a Julie Pavlíková – 5. B.

Děti i jejich rodiče odcházeli s úsměvem na tvářích, což svědčí o tom, že se soutěž líbila.

Budeme se těšit na další ročník.

Mgr. Šárka Czyžová


 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300