Vánoční koncert 2019

Děti mateřských škol, školy i družiny ZŠ a MŠ Kontešinec vystoupily společně na vánočním koncertu dne 17. 12. 2019 v evangelickém kostele Na Rozvoji. Již více než měsíc před koncertem začalo nacvičování písní a básní, v posledním týdnu před samotným vystoupením se pak dostavila i nervozita a bohužel také nemoci. Přesto na našem koncertu postupně vystoupil úctyhodný počet dětí - více než 200, proto než se dostanu k programu, smekám před těmi, kteří celou organizaci koncertu jistili „ze zázemí“ – kolegyně hlídaly, aby vše proběhlo hladce a všichni byli připraveni včas. Diváci a posluchači už netrpělivě očekávali začátek.

Program zahájili tradičně a společně instrumentální soubor, vedený již několik let Mgr. Leszkem Kaletou, a sbor pod taktovkou Mgr. Kateřiny Wantulok. Pak vystoupily postupně děti z MŠ Masarykovy sady, MŠ Smetanova a MŠ Mosty spolu se svými učitelkami a před rodiči se střídaly řady roztomilých i nezbedných andílků. Nejmenší děti pak vystřídali prvňáci jako sněhuláci i zpěváci, o zářícím stromku zazpívaly také děti z družiny pod vedením své vychovatelky. Blok nejmenších vystřídal jen na chvíli sbor učitelů s tradičními vánočními písněmi za doprovodu pana klavíristy Kalety jeho dcery, hrající během celého koncertu půvabně na housle. Následovaly druhé a třetí třídy s lidovými písněmi, postupně pásli ovce, zazpívali o chvojce, zasněžili a zavedli nás i do domku zvonkové víly. Sboreček dětí z 1. a 2.tříd zazpíval několik vánočních písní hlavně z pera M.Kružíkové. Mezi jednotlivými písněmi vystupovali odvážní sólisté – ať už s písněmi (Jana Křížová, Agáta Tomiczková, Iveta Blatonová, Valerie Branná), s kytarou (Helena Ottnerová ) i s vlastní tvorbou (Josef Zetek) nebo recitovali – Jakub Wantulok a Jaroslav Olah. V závěru koncertu vystoupil sbor dětí 2.stupně se směsí mezinárodních písní – zazpívali společně s učiteli jazyků německy, polsky a anglicky několik tradičních písní a pak společně vícejazyčně Tichou noc. Před koncem se rozloučili a krásné vánoce popřáli ti, kteří během koncertu doprovázeli slovem – Mgr. Sporysz a Mgr. Bujoková i zástupce vedení školy Bc. Marcel Žebrok. Pak už se všichni společně s instrumentálním souborem i sborem naladili na nadcházející vánoční čas i závěr roku s písní V. Neckáře Půlnoční, směsí tradičních českých koled i písní Šťastné a veselé.

Děkujeme všem za náročnou přípravu koncertu a přáli bychom si, aby šťastný a veselý byl také celý Nový rok 2020.

Mgr. Karin Bujoková

 

 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300