PDF Tisk Email

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol ve městě Český Těšín

 

Město Český Těšín se dlouhodobě řadí mezi města se zhoršenou kvalitou ovzduší, která má za následek nárůst respiračních onemocnění. Mezi nejrizikovější skupiny patří senioři a rovněž děti předškolního a školního věku.

 

Snahou škol je zmírnit negativní vliv ovzduší na zdraví dětí formou výjezdů do oblastí s příznivou kvalitou ovzduší, zejména v období topné sezóny.

 

Město Český Těšín, prostřednictvím odboru školství a kultury, oslovilo základní školy na svém území s nabídkou předložení žádosti o dotaci na ozdravné pobyty, které budou dílčí částí kryty z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zájem projevily 2 základní školy a to Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín, příspěvková organizace a Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace.

 

Žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla podána v listopadu 2018. Poskytnutí dotace schválí zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 13. března 2019.

 

V rámci projektu proběhne, prostřednictvím odboru školství a kultury, celkem 5 turnusů ozdravných pobytů vždy v období topné sezóny:

- Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace – dva turnusy v dubnu 2019 (80 dětí) a dva turnusy na přelomu března a dubna 2020 (80 dětí),

- Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín, příspěvková organizace – jeden turnus v dubnu 2020 (50 dětí).

 

Celkem se zúčastní 210 dětí a doprovod z řad pedagogů a zaměstnanců škol.

 

Zpracovala:    Jana Černilová, referent školství a kultury

Lenka Tomková, projektový manažer

 

 

 

Název projektu:

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol ve městě Český Těšín

 

Termín pobytu:

1. 4. 2019 – 12. 4. 2019

 

Místo pobytu:

Hotel Karlov, Karlov pod Pradědem 67, Malá Morávka

 

Název dotačního programu Moravskoslezského kraje:

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (ŽPZ/05/2018)

 

 

 

Název projektu:

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol ve městě Český Těšín

 

Termín pobytu:

1. 4. 2019 – 12. 4. 2019

 

Místo pobytu:

Penzion Radost, s. r. o ., areál RS Paskov, Morávka 322, Morávka

 

Název dotačního programu Moravskoslezského kraje:

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (ŽPZ/05/2018)

  

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300