Vánoční jarmark


Každoročně se v naší škole před Vánocemi koná Vánoční jarmark nebo koncert. Letos přišel 11. prosince na řadu Vánoční jarmark. Každá třída naší školy se změnila na malou manufakturu, kde žáci se svými třídními učiteli vyráběli vánoční ozdoby a dekorace, adventní věnce, marcipánové dobroty, mýdla nebo balzámy na ruce. Pozadu nezůstaly ani děti ze školek a školní družiny. Všechny výrobky byly k zakoupení ve třídách na prvních dvou poschodích, které se proměnily na prodejní místa, kde si rodiče mohli nakoupit výrobky žáků.
Po ukončení prodeje následoval malý vánoční koncert ve školní jídelně. Vystoupilo zde téměř osmdesát žáků všech ročníků. Ve třech blocích vystoupil sbor pod mou taktovkou společně s kytarovým souborem doprovázený panem učitelem Leszkem Kaletou, který zazpíval vánoční písně a koledy. Sólistky Gabriela Hlawiczková, Klára Červinková a Veronika Jírová spestřily program koncertu svým zpěvem. Agáta Tomiczková kromě sólového zpěvu zahrála na housle dve koledy a na kytaru měla sólo Helena Ottnerová. Žáci navštěvující hodiny zobcové flétny zahráli písně Koleda, koleda Štěpáne a filmovou melodii My Heart Will Go On. Hudební program obohatili žáci Anna Cięcialová, Vojtěch Brázda, Jarek Olah a Vojtěch Chrástek recitací vánočních básní. Slovem provázela paní učitelka Karin Bujoková.

Všem účinkujícím se vystoupení moc povedlo a navodilo krásnou vánoční atmosféru.

Mgr. Kateřina Wantulok

 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300