PDF Tisk Email
Středa, 14 Září 2011 17:58

EVVO - podpora environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty ve školách v roce 2007


Cesta člověka za poznáním matky přírody byla, je a bude nelehká, a ať již chceme či nechceme, její tvář se vlivem lidské společnosti mění. Není snadné vysvětlit pojem environmentální výchova, ale pokusme se zkratku EVVO vystihnout takto:

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je výchova o životním prostředí, v životním prostředí a pro (ochranu) životní(ho) prostředí. Obsahem environmentální výchovy je propojení teoretických znalostí s praktickou činností, které vycházejí z vědních oborů jako je ekologie, biologie, geografie, historie ve spojení s technickými obory. Poznatky zahrnují především pojmy, fakta, zákony a teorie z nichž je možné vyvozovat důsledky antropogenní (lidské) činnosti na životní prostředí. Na základě těchto závěrů vytváří cestu, jak by měla lidská společnost chránit přírodní a kulturní památky a hodnoty. Naše škola je zapojena do celosvětového programu ekoškola, který je výzvou k možné změně lidského chování k životnímu prostředí. Snažíme se vytvořit vhodné podmínky pro žáky, které by je měly motivovat ke změně ve vnímání přírodních a kulturních hodnot.

Aktualizováno Neděle, 16 Říjen 2011 05:12
 

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300