Vítejte na hlavní stránce

ŠESŤÁCI V ROLÍCH UČITELŮ

Jednoho dne přišli paní učitelka Martynková a pan učitel Sporysz (bývalá a současný třídní 6. A) s nápadem, že by mohli letošní šesťáci navštívit svou bývalou paní třídní učitelku a při té příležitosti naučit její čtvrťáky novým poznatkům v oblasti matematiky. Nápad se zalíbil žákům obou tříd, a tak třídní učitelé společně zorganizovali setkání obou tříd. Stalo se tak poslední předvánoční středu. Dvanáct šesťaček a šesťáků, kteří byli rozděleni do čtyř trojic, strávilo jednu vyučovací hodinu ve společnosti 4. A. Pro čtvrťáky si připravili čtyři důležitá matematická témata – převody jednotek času, obvod obdélníku, obvod trojúhelníku a zaokrouhlování. Čtvrťáci se zpočátku tvářili lehce nedůvěřivě, ale šesťáci si je díky svému přístupu a nasazení zanedlouho získali a už se počítalo a počítalo. Celých více než pětačtyřicet minut rotovaly skupinky čtvrťáků mezi šesťáky a naopak a všichni pilně pracovali, za což si čtvrťáci nakonec vysloužili od šesťáků sladkou odměnu. Rovněž šesťáci odcházeli ze čtvrté třídy spokojeni a s pocitem skvěle odvedené práce, i když občas zakusili i stinné stránky učitelského povolání, ale alespoň si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, že být učitelem není nijak lehké.

Všem čtvrťákům patří poděkování za snahu a aktivitu a šesťákům za samostatné zpracování zadaných úkolů, úžasnou spolupráci ve skupinách a celkový odpovědný přístup. Věřím, že si všichni vyučovací hodinu užili a že se toto setkání bude i v budoucnu opakovat.

Mgr. Radek Sporysz

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A VÁNOČNÍ JARMARK

Jako každoročně i letos pořádala Základní a mateřská škola Kontěšinec Den otevřených dveří spojený s již tradičním Vánočním jarmarkem.

V dopoledních i odpoledních hodinách probíhaly ve vybraných třídách ukázkové hodiny výuky, příchozí návštěvníci mohli nahlédnout do všech učeben a zúčastnit se vyučování v jakékoliv třídě. Odpoledne byl pro návštěvníky připraven bohatý program – vystoupení zumby, pěveckého a instrumentálního souboru a jiné. O dostatečnou informovanost příchozích se postarali žáci 2. stupně, kteří u vchodu s úsměvem uvítali každého návštěvníka. Naopak žáci prvního stupně usilovně pracovali ve třídách na svých vánočních výrobcích, které pak prodávali na odpoledním Vánočním jarmarku. A bylo se na co těšit. Žáci prodávali vánoční perníčky, výrobky z papíru, keramiky či ze dřeva, vánoční věnce a mnohé další.  Do tohoto dění se také zapojili naši nejmenší z mateřských školek, jejichž výrobky prodávaly samotné paní učitelky.

Rádi bychom poděkovali všem učitelům, žákům a rodičům, kteří přispěli svou pomocí a účastí ke krásné vánoční atmosféře.

ZŠ a MŠ Kontešinec

  

ZÁJEZD ZA KULTUROU

Už několik let jsme se chystali na ZŠ Kontešinec uskutečnit pro žáky zájezd do Moravskoslezského divadla na kvalitní hudební představení. V letošním divadelním programu nás zaujala nabídka muzikálu A. L. Webbera „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť“ a 12. listopadu jsme zorganizovali pro vybrané žáky osmých a devátých tříd zájezd na toto představení.

Už ráno jsme ve škole poznali, kteří žáci jedou do divadla. Přišli slavnostně oblečeni i naladěni a plni očekávání. Díky ochotě a bezchybné organizaci pana R. Samka z CK Moravia Tour cesta „klapla“ na minutu a nás všechny přivítalo Divadlo J. Myrona svou sváteční atmosférou. A pak to začalo… Plejáda barev, perfektní pěvecké i taneční výkony, skvělí dětští herci, to vše nás nadchlo a vyprovokovalo k častému bouřlivému potlesku.

Celá akce byla velmi úspěšná, děti byly nadšené a odnesly si nezapomenutelný zážitek. A my jsme se přesvědčili o tom, že děti naší školy dokážou velmi dobře vnímat a pochopit i těžší hudební žánr.

Mgr. Jana Potyszová

Mgr. Lešek Kaleta

 
PDF Tisk Email

Slavnostní začátek školního roku na ZŠ a MŠ Kontešinec

Už zase začínáme! Přicházíme do zahrady školky se smíšenými pocity… Je to letos naposledy…

Na svou třídu jsme si za těch devět let zvykli, známe dobře žáky i z ostatních tříd. A po tomto školním roce abychom si znovu zvykali na nové spolužáky a učitele…

Od první třídy jsme si přáli být deváťáky, ale teď bychom se rádi vrátili do první třídy a začali znovu.

Docela pozorně posloucháme projev ředitele školy a srovnáváme, co se za těch zatím osm let ve škole změnilo…. Pedagogický sbor je složený většinou ze samých mladých učitelů, škola pořádá spoustu mimoškolních akcí pro děti, jezdíme na výlety a sportovní kurzy, navštěvujeme kulturní akce…

Změnil se také přístup učitelů k žákům – jsou nám více přáteli než učiteli, můžeme se jim svěřit se svými starostmi a problémy…, ale jsou stále stejně nároční na to, abychom si osvojili co nejvíce poznatků.

I systém práce ve škole se poněkud změnil – černé tabule a křídy nahradily tabule interaktivní, ve vyučování pracujeme běžně s počítači a jinými moderními přístroji, učíme se vyhledávat sami co nejvíce nových informací z různých zdrojů. Často se vydáváme na různé exkurze a vycházky, navštěvujeme divadlo, muzeum, různé koncerty.

Ačkoli škola již slouží devadesát let, je opravená, světlá, chodby jsme si sami vymalovali různými výjevy z historie lidstva, máme pěkné třídy, ve kterých se opravdu cítíme dobře. V létě se některé vyučovací hodiny učí v plenéru, protože školu obklopuje krásný rozlehlý park.

Když si to všechno takhle promítáme,…je nám smutno. Smutno z toho, že pro nás je to školní rok poslední…. Sledujeme naše nové spolužáky z prvních tříd – vypadají trochu vyplašeně a hledají očima oporu u svých rodičů, ale když je přicházejí uvítat jejich patroni – žáci osmých ročníků - a předávají jim malé dárečky, objevuje se na jejich tvářích úsměv, který je i pro nás nakažlivý. Vždyť nás všechny čeká školní rok plný nových školních „dobrodružství“.

Takže přejeme těm našim malým spolužákům, ať se jim v naší škole líbí alespoň tak jako nám, najdou si tu, stejně jako my, spoustu kamarádů a naučí se co nejvíce nových zajímavých věcí!

 

ze slohových prací žáků 9.tříd

ZŠ a MŠ Kontešinec, Český Těšín

(vybrala Mgr. J.Potyszová)

 

NAŠI ŠESŤÁCI NA ADAPŤÁKU

Ačkoli se zbytek školy již od středy 4. září začal učit podle rozvrhu, vyrazili šesťáci pana učitele Sporysze a paní učitelky Calabro Rywikové se svými třídními a paní učitelkou Bujokovou na třídenní adaptační pobyt. Ten se konal na chatě Skalka v Beskydech. Po namáhavém takřka dvouhodinovém výstupu s plnými bágly k chatě, čekal na žáky i jejich doprovod první ze série skvělých obědů a večeří. Po rychlém zabydlení a krátkém oddechu byli žáci ihned vtaženi na celé odpoledne do víru seznamovacích her a tvůrčích aktivit. Stavěli ekologická obydlí, hráli na honěnou nebo vytvářeli nové kolekce oblečení. Večer se pak opékaly párky.

Druhý den byl rozdělen do dvou částí: dopoledne se žáci prošli na nedalekou Kamennou chatu a rozhlednu na Polomu, odkud se mohli kochat úžasným výhledem na panorama Malé Fatry a Chočských vrchů, na druhou stranu pak dohlédli na Lysou horu nebo až do Českého Těšína. Odpoledne pro ně byly opět připraveny další zábavné hry. Žáci odkrývali kartičky „živého“ pexesa, luštili šifry, které je přivedly k ukrytému pokladu, nebo se poslepu hmatem snažili poznat spolužáka. Vrcholem pak byly mezitřídní soutěže a rovněž hry důvěry, do nichž se s chutí zapojili i třídní učitelé, aby soudržnost tříd byla vytvořena dokonale. Po setmění se pak žáci vydali na stezku odvahy, která je tak vyčerpala, že další den ráno nebyli k probuzení.

V pátek po snídani už čekal na žáky snadnější sestup na nádraží do Mostů u Jablunkova a návrat zpět domů.

Věřím, že si žáci tyto tři dny jaksepatří užili, poznali jeden druhého a také zjistili, že učitelé nejsou jen „nudní trýznitelé“, kteří je nutí se učit a všechno jim zakazují, ale mohou to být také zábavní lidé se smyslem pro humor.

Závěrem bych rád poděkoval paní učitelce Calabro Rywikové a Bujokové za perfektní spolupráci a pomoc během pobytu, paní učitelce Nekulové a panu učiteli Mikeskovi za poskytnutí plejády herních námětů, a hlavně bych chtěl poděkovat jménem nás tří doprovázejících pedagogů žákům za jejich výborné chování, disciplinovanost a spoustu vtipných situací, které sobě i nám učitelům připravili.

Fotodokumentace ke stažení zde: http://uloz.to/xfEJVot7/fotky-skalka-zip  (heslo: skalka).

Mgr. Radek Sporysz

 
« ZačátekPředchozí616263646566DalšíKonec »

Strana 64 z 66

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300

Banner
Banner
Banner