Vítejte na hlavní stránce

Oznámení o provozu školní družiny a mateřských škol v době podzimních prázdnin

(29.10. – 30.10.2020)

Školní družina bude v době podzimních prázdnin v provozu.

V době podzimních prázdnin bude uzavřena pouze MŠ Koňákov, všechny ostatní mateřské školy budou v provozu.

 

Mgr. Marcel Žebrok

ředitel školy


 
PDF

Důležité informace

Informace k organizaci a provozu školního roku 2020/2021

 1. 1.9.2020 bude zahájení školního roku probíhat od 8:00 do 9:00 hod v kmenových třídách s třídními učiteli. Cizí osoby mají zákaz vstupu do budovy školy, školní výdejny i školní družiny. Výjimku pro tento slavnostní den mají pouze rodiče prvňáčků, a to s rouškou. Je však povolena pouze 1 doprovázející osoba ke každému dítěti.
 2. Na žáky 3. – 6.ročníku budou na dvoře školy čekat jejich třídní učitelé (s cedulkami tříd), kteří je odvedou do šaten a do tříd.
 3. Žáci si po příchodu do učebny důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem a provedou dezinfekci rukou. Následně dodržují hygienu po celou dobu svého pobytu ve škole a ve všech školních prostorách. Každý žák bude mít ve školní tašce roušku.
 4. Pedagogičtí pracovníci budou komunikovat se zákonnými zástupci zejména telefonicky (sekretariát 558 712 341, 602 124 310, 602 154 605, sborovna 730 815 829, školní družina 725 749 369) písemně přes program Bakaláři nebo emailem. Tato telefonní čísla si uložte do svých telefonů pod heslem ŠKOLA). Osobní schůzky s pedagogy je nutné domluvit uvedenými způsoby dopředu, a to nejlépe po vyučování.
 5. Třídní schůzky budou probíhat on-line nebo písemnou formou, v nutných případech osobními pohovory.
 6. Škola ani školní družina nebude v tomto roce organizovat žádné akce, při kterých dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí.
 7. Škola  bude co nejméně přesouvat žáky mezi učebnami. Před vstupem do těchto učeben bude nutná desinfekce rukou.
 8. V jídelně se budou stravovat žáci v oddělených prostorách po ročnících.
 9. Úřední hodiny na sekretariátě jsou stanoveny na tyto dny: úterý 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 hod, čtvrtek 8:00 – 12:00 hod. Cizí návštěvníci budou vstupovat pouze do vestibulu školy, kde vyčkají příchozí osoby, a to vždy s rouškou.

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy covid - 19

 1. Pokud jsou patrné příznaky již při příchodu žáka do školy, není žák vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. V případě, že zákonný zástupce není přítomen, je tato skutečnost zákonnému zástupci neprodleně  sdělena. Zákonný zástupce  je také informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. Žák čeká na zákonného zástupce  pod dohledem zaměstnance školy v izolované místnosti.
 2. Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, dojde neprodleně k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti. Současně je zákonný zástupce informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy
 3. V obou uvedených případech musí zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře (pediatra), který rozhodne o dalším postupu.
 4. Pokud žák trpí příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je mu umožněn vstup do školy pouze v případě, že tuto skutečnost potvrdí praktický lékař (pediatr).

V případě výskytu onemocnění covid – 19 rozhoduje o dalších opatřeních KHS.

 1. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se nákaza nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají povinnost distančně se vzdělávat. Pokud žák nemá domácí podmínky k on-line výuce, bude si pravidelně vyzvedávat materiály k výuce ve vestibulu školy.
 2. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

 

V případě jakýchkoli změn vyhlášených ministerstvem školství, ministerstvem zdravotnictví nebo KHS budeme ihned informovat všechny zákonné zástupce vyvěšením informací na úředních deskách a na webových stránkách školy.


 

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

z důvodu pochybností šířících se po sociálních sítích sdělujeme, že vzdělávání ve školním roce 2020/2021 bude probíhat řádně dle školského zákona a podle aktuálních hygienických opatření vyhlášených KHS. Veškeré informace k zahájení školního roku budou aktualizovány na webových stránkách naší školy.

 

Mgr. Věra Gorgolová

ředitelka školy 

 

Vážení rodiče,

v MŠ Masarykovy sady proběhla dne 14. 7. 2020 ohnisková dezinfekce.  Běžný provoz bude zahájen ve čtvrtek, t. j. 16. 7. 2020.  Rodiče, kteří potřebují potvrzení o uzavření mateřské školy pro vyřízení OČR, si ho mohou ve čtvrtek ve školce vyzvednout. V případě dotazů kontaktujte vedoucí učitelku Mgr. Annu Jarmolíkovou.

Mgr. Věra Gorgolová

ředitelka školy


 

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

od dnešního dne, tj. od  13. 7. 2020, musí děti z první třídy MŠ Masarykovy sady Český Těšín zůstat na příkaz KHS v domácí karanténě. Rodiče dětí, kterých se to týká, byli telefonicky informováni vedoucí učitelkou Mgr. Jarmolíkovou a budou kontaktováni pracovníky KHS. Celá budova mateřské školy projde nejpozději ve středu 15. 7. 2020 ohniskovou dezinfekcí. O obnovení provozu mateřské školy budeme informovat zprávou na webových stránkách školy nebo telefonicky.

 

V případě nutných dotazů či akutních problémů mohou rodiče dětí, které jsou v karanténě, volat na telefonní číslo: 596 397 265

Hygiena prosí rodiče, aby volali opravdu jen v nutných případech. Jsou v současné době maximálně vytížení.

Mgr. Věra Gorgolová

ředitelka školy 


 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 6 z 72

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300

Banner
Banner
Banner
Banner